גלשן גלים מאוזן ומושלם לביצועים סיבובים וקפיצות עם אחיזה מושלמת גם ביד וגם ברגליים.

Escape 4´11 x 17 ½ x 2 = 20 Ltr , Escape 5´1 x 17 5/8 x 2 1/16 = 21.5Ltr , Escape 5´4 x 18 ½ x 2 3/16 = 25.5Ltr

ESCAPE PRO Freestyle Surfboard (CFT)